Контакти

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ САМБО

АДРЕС ЗА КОРЕСПОДЕНЦИЯ

1040 СОФИЯ

БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 75

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ЕТ.4 ОФИС 404

Тел : +359 2 9300593

email: bulsambo@abv.bg

Председател: Росен Димитров