Правила за прилагане на противоепидимични мерки по време на тренировъчния и състезателен процеС на бългаРска федерация по самбо