На вниманието на всички клубове, кандидатстващи за финансиране от ММС

Министерството на младежта и спорта публикува Програма за развитие на спортните клубове за 2021 г. Съгласно раздел VI, т.2 от Програмата крайният срок за кандидатстване с проекти е до 17:30 часа на 27.11.2020 г. 

Клубовете ще бъдат оценявани спрямо дейността им през 2019 г. Проектите по програмата трябва да се съгласуват с БФ Самбо. В тази връзка и за да не се получава струпване на хора съветваме клубовете да подготвят и представят проектите си за заверка в по-кратки срокове.

Може да намерите новата Програма за развитие на спортните клубове за 2021 в раздел „Програми“ на сайта на ММС. http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=fKOKZ1s3xD4%3d