АКТУАЛИЗАЦИЯ – НАРЕДБА За провеждане на държавните първенства по самбо 2021 година

До всички членове на Сдружение с нестопанска цел „Българска Федерация по Самбо“

Наредбата за провеждане на Държавни първенства по самбо през 2021 година е актуализирана ТУК